پست ها

منبع انواع و اقسام پست های مختلف

پست ها

منبع انواع و اقسام پست های مختلف

هرنوع پستی را که می خواهید در این سایت مشاهده کنید

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰

جهانگردان در طول روزها برای دیدار از «برج»معروف لندن به این مکان هجوم می آورند،میان حصارها و دیوارهای قدیمی«برج» میگردند،از اسلحه خانه و تجهیزاتش،شمشیرها و سپر هایش دیدن می کنند و در نهایت شگفتی و تحسین در برابر سنگ های گرانبهای درخشان و جواهرات پر تلالو گنج خانه از رفتن باز می مانند.ولی شب ها راهروها و پله های این قصر قدیمی و چند صد ساله غرق در سکوت و آرامش می
  • ۰
  • ۰

مقدمه

دستگاه عصبی مرکزی قسمتی از دستگاه عصبی است که در درون محفظه‌ای استخوانی به نام استخوان جمجمه و ستون فقرات قرار گرفته است و شامل مغز و نخاع می‌باشد. از نظر ساختمانی در سیستم اعصاب مرکزی دو قسمت به نامهای ماده سفید و ماده خاکستری قابل تشخیص می‌باشد. مغز شامل قسمتهای متنوعی است که هر کدام از آنها در عین حال که با یکدیگر در ارتباط هستند کارهای متفاوتی را انجام می‌دهند.

تکامل مغز در مهره داران

در ماهیهای اولیه و دوزیستان ، نخاع و مغز در یک راستا قرار دارند. ولی در سایر مهره داران بویژه در پستانداران بین مغز و نخاع یک خمیدگی پدید آمده است که در پستانداران عالی به 90 درجه می‌رسد. این خمیدگی ناشی از حجم زیاد نیمکره‌های مخ است. حجم مغز بویژه نیمکره‌های مخ در مهره داران اولیه رشد اندکی دارد. ولی در مهره داران عالی وسعت زیادی دارد.
  • ۱
  • ۰
آیا می دانید ها یکی از جالب ترین چیزهاییست که ما می توانیم یاد بگیریم
برای خواندن آیا می دانید ها به ادامه ی مطلب بروی